Op dit moment hebben wij geen nestjes gepland.

Voor informatie over de Malamute zijn wij uiteraard altijd bereikbaar.

Voor een overzicht van geplande nestjes en geboren nestjes verwijzen we naar de site van de AMCN.